0
02128424060
محتوای نکات تست زنی
شیوه های تست زنی در کنکور 300x150 2 - تست زنی بدون غلط را چگونه می توان داشت

تست زنی بدون غلط را چگونه می توان داشت

تست زنی بدون غلط را چگونه می توان داشت ؟ داوطلبین آزمون های آزمایشی و سراسری تست زنی غلط باعث می شوند تا درصد رتبه آزمونشان کاهش پیدا کند. به طور کلی هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح را از ...