از پوسته بزرگ آموزش آنلاین سایت اسمارت رونمایی شد ...
0
لیست مطالب
کتابخانه-شهید-فهمیده۵

نحوه مطالعه درماه آخر کنکورو کسب نتیجه دلخواه

با نزدیکی به روزهای آخر کنکور دغدغه بسیاری از دوطلبان این است که هفته های پایانی و ماه آخر کنکور را چطور درس بخوانیم؟ ماه آخر کنکور را باید اینگونه درس بخوانید... اولین و مهم ترین نکته در ماه پایانی ...