0
02128424060
محتوای روش مطالعه فیزیک3
1700 300x118 1 - روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر کنکور رشته تجربی

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر کنکور رشته تجربی

  روش مطالعه فيزيک امیررضا براتی – رتبه 1 منطقه 2 تجربی روش مطالعه فیزیک من به این صورت بود که اول درسنامه کتاب کمک درسی را با دقت مطالعه می کردم و بعد تعداد زیادی تست میزدم. در پایان ...