پایه دوازدهم

فیزیک اتمی به سبک مهندس میرحمیدی

کلاس آموزش فیزیک-فیزیک اتمی

34,000 تومان تومان
تصویر پروفایل
1

کلاس های آنلاین

120,000 تومان 9,800 تومان هر منقضی شده
تصویر پروفایل
0

کلاس آموزش فیزیک -نوسان نظام جدید

85,000 تومان 12,800 تومان
تصویر پروفایل
66
5

کلاس آموزش فیزیک-نوسان نظام قدیم

85,000 تومان 12,800 تومان
تصویر پروفایل
68
5
فیزیک اتمی به سبک مهندس میرحمیدی

کلاس آموزش فیزیک -اتمی و هسته ای

69,000 تومان 12,800 تومان
تصویر پروفایل
55
5

کلاس آموزش فیزیک-نوسان موج

54,000 تومان 12,800 تومان
تصویر پروفایل
50
5

جزئیات مربی

تصویر پروفایل
دوره های بیشتر

    جستجوی پیشرفته دوره

    دوره های جدید

    عبارت : عدم تطبیق تاکسونومی: عبارت انتخاب شده در تاکسونومی وجود ندارد ! ..more..
    error: لطفاً کپی نکنید.