از پوسته بزرگ آموزش آنلاین سایت اسمارت رونمایی شد ...
0

سامانه جامع تکالیف اسمارت

ارسال تکلیف آسان ، سریع و هوشمند توسط معلم به کلاس و مشاهده توسط اولیا و دانش آموزان و درج نظرات در مورد تکلیف مورد نظر

 

گام اول :

تکالیف توسط معلم به سادگی و به سرعت ثبت می شود و همان لحظه با “اعلان یا نوتیفیکیشن” برای اولیا و دانش آموزان ارسال می شود

موضوع تکلیف ، فرصت اجرا و در صورت نیاز فایل پیوست تکلیف

 

گام دوم :

نظرات اولیا و دانش آموزان در سیتسم درج می گردد

 

گام سوم :

کلیه تکلیف به همراه توضیحات و اطلاعات در پنل معلمین و مسئول وبسایت درج شده است